డెత్ రిక్రియేటర్ షిబుయా యసుమసా.

డెత్ రిక్రియేటర్ షిబుయా యసుమసా.
మార్చ్ 24, 2017 న, జపాన్ నగరమైన మత్సుడోలో, చిబా, షిబుయా యసుమాసా వ్యక్తిగతంగా లేని వ్యక్తి. తల్లిదండ్రులు అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు మరియు చిబా ప్రిఫెక్చర్లో చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ అసోసియేషన్ యొక్క సభ్యుల పాత్రను లెక్కిస్తోంది, కొంతకాలం, కిడ్నాప్, బలవంతంగా మరియు హత్య చేయబడింది LE THI NHAT LINH. అతను తరువాత LINH శరీరం దారుణం తొలగించబడ్డాడు. షిబుయా యాసుమసా అపహరించి, హింసించబడ్డాడు, దుఃఖితుడు, చనిపోయాడు, ప్రతి రోజు తన మరణంతో చంపబడ్డాడు. వాక్యం ఇంకా అతను ఏమి చింతిస్తున్నాము లేదు. ఇతర పిల్లలపై నేరాలకు పాల్పడినందుకు షిబుయా యాసుమసా ఉల్లంఘన సాధనంగా ఉంచారు.పిల్లలకు కామం చేయుటకు మరియు ఇతర పిల్లలను హత్య చేయటానికి పిల్లలకు రోజువారీ రక్షణలో నిమగ్నమై ఉంది.
షిబుయా యాసుమసా ఏప్రిల్ 14, 2017 న అరెస్టు చేశారు. జూలై 6, 2018 షిబుయా యసుమాసా చిబా కోర్టు
ఖైదు కానీ షిబుయా యసుమాసా పశ్చాత్తాపంతో ఇంకా తెలియదు, ఇప్పటికీ అతను చేసిన పనులను నిరాకరిస్తాడు.
షిబుయా యాసుమసా యొక్క చర్యలు స్వర్గం, భూమి మరియు దేవతలను క్షమించరానివిగా చేసింది. షిబుయా యసుముస ఒక ప్రత్యామ్నాయం కాని వ్యక్తి. షిబుయా యాసుమసా నిరవధిక నిర్బంధానికి శిక్ష విధించబడి, జైలు నుండి విడుదల చేయబడితే, అతడు నేరం కొనసాగుతాడు.
షిబుయా యసుమాసా ఇతర పిల్లలను కిడ్నాప్, మైమ్ మరియు చంపడానికి అవకాశం ఉంటుంది. షిబుయా యాసుమసా వంటి వారిని శిక్షించాలి. షిబుయా యాసుమసా వంటి నటన మరియు నటించే ఇతరులకు షిబుయా యసుమసాను ఒక ఉదాహరణగా అమలు చేయడం అవసరం. ప్రపంచమంతటా ప్రజలు చర్య తీసుకోవడం వలన ఇతర పిల్లలు చంపబడరు.
కిల్లర్ షిబుయా యసుముసాకు మరణ శిక్షను అభ్యర్థించడానికి ప్రతి ఒక్కరూ సైన్ ఇన్ చేస్తారు.
Ḍet rikriyēṭar ṣibuyā yasumasā.
Mārc 24, 2017 na, japān nagaramaina matsuḍōlō, cibā, ṣibuyā yasumāsā vyaktigataṅgā lēni vyakti. Tallidaṇḍrulu asōsiyēṣan adhyakṣuḍu mariyu cibā priphekcarlō cailḍ proṭekṣan asōsiyēṣan yokka sabhyula pātranu lekkistōndi, kontakālaṁ, kiḍnāp, balavantaṅgā mariyu hatya cēyabaḍindi LE THI NHAT LINH. Atanu taruvāta LINH śarīraṁ dāruṇaṁ tolagin̄cabaḍḍāḍu. Ṣibuyā yāsumasā apaharin̄ci, hinsin̄cabaḍḍāḍu, duḥkhituḍu, canipōyāḍu, prati rōju tana maraṇantō campabaḍḍāḍu. Vākyaṁ iṅkā atanu ēmi cintistunnāmu lēdu. Itara pillalapai nērālaku pālpaḍinanduku ṣibuyā yāsumasā ullaṅghana sādhanaṅgā un̄cāru.Pillalaku kāmaṁ cēyuṭaku mariyu itara pillalanu hatya cēyaṭāniki pillalaku rōjuvārī rakṣaṇalō nimagnamai undi.
Ṣibuyā yāsumasā ēpril 14, 2017 na aresṭu cēśāru. Jūlai 6, 2018 ṣibuyā yasumāsā cibā kōrṭu
khaidu kānī ṣibuyā yasumāsā paścāttāpantō iṅkā teliyadu, ippaṭikī atanu cēsina panulanu nirākaristāḍu.
Ṣibuyā yāsumasā yokka caryalu svargaṁ, bhūmi mariyu dēvatalanu kṣamin̄carānivigā cēsindi. Ṣibuyā yasumusa oka pratyāmnāyaṁ kāni vyakti. Ṣibuyā yāsumasā niravadhika nirbandhāniki śikṣa vidhin̄cabaḍi, jailu nuṇḍi viḍudala cēyabaḍitē, ataḍu nēraṁ konasāgutāḍu.
Ṣibuyā yasumāsā itara pillalanu kiḍnāp, maim mariyu campaḍāniki avakāśaṁ uṇṭundi. Ṣibuyā yāsumasā vaṇṭi vārini śikṣin̄cāli. Ṣibuyā yāsumasā vaṇṭi naṭana mariyu naṭin̄cē itarulaku ṣibuyā yasumasānu oka udāharaṇagā amalu cēyaḍaṁ avasaraṁ. Prapan̄camantaṭā prajalu carya tīsukōvaḍaṁ valana itara pillalu campabaḍaru.
Killar ṣibuyā yasumusāku maraṇa śikṣanu abhyarthin̄caḍāniki prati okkarū sain in cēstāru.

input form :

http://partime.biz/wp/wp-content/uploads/2018/07/shibuya_yasumasa_shikei_Telugu.pdf

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です