giai thich noi dung

giải thích nội dung chữ ký:
千葉地方検察庁 検察官 殿
Kính gửi viện kiểm sát địa phương tỉnh chiba
「レェ ティ ニャット リンちゃん、殺害事件」
Vụ án sát hại Le Thi Nhat Linh
澁谷恭正容疑者に極刑を求める署名のお願い
xin chữ ký yêu cầu mức án cao nhất (tử hình) nghi phạm shibuya yasumasa
澁谷恭正疑者は、2017年3月24日、リンちゃんに対し誘拐、強制わいせつ致死、殺人、遺体遺棄等 の残虐
かつ卑劣な犯罪を犯し家族は深い悲しみと、憎悪がとめどなくあふれております。
Nghi phạm shibuya yasumasa ngày 24 tháng 3 năm 2017 đã bắt cóc cưỡng chế hãm hiếp, sát hại và vứt thi thể Nhật Linh một cách tàn bạo,
gia đình chúng tôi vô cùng đau đớn và căm phẫn kẻ đã sát hại Nhật Linh.
犯人が二 度と同じ犯罪を犯さないように可能限りの努力をする権利は持っているはずです。
Trong giới hạn có thể chúng ta có quyền ngăn chặn kẻ sát nhân đó không thể tiếp tục phạm tội thêm 1 lần nữa.
澁谷恭正容疑者に対する、極刑〈死刑〉を、求める署名を宜しくお願い致します。
mọi người hãy ký tên để Yêu cầu cực hình ( tử hình) đối với nghi phạm shibuya yasumasa
以下にご署名ください。
hãy ký ở phía dưới.

No 名前 / name 住所 / Address 署名/signature

● 趣旨にご賛同いただける方は、ご署名の上、2018年2月26日まで(必着)に下記集約先までお送りください。
Chữ ký sẽ hết hạn nhận là ngày 28 tháng 2 năm 2018.
年齢制限はありません。
không phân biệt tuổi tác
● 署名は自筆で署名いただき原本を送付ください。住所は番地まですべてお書きください。
hãy gủi bản ký là bản gốc, và ghi rõ địa chỉ của người ký.
● 賛同者名簿を添えて[千葉地方検察庁]に提出する予定です。
Bản chữ ký này sẽ được gửi cho viện kiểm sát địa phương chiba (japan)
● この署名簿は、個人情報保護法に基づき、他の目的には使用しません。
cam kết những thông tin chữ ký chỉ sử dụng cho mục đích đưa cho viện kiểm sát và không sử dụng vào việc khác.
● 問合せ先 :リンちゃんの父 〒270ー2204 CHIBA-KEN MATSUDO-SHI MUTSUMI 5-15-6
Thông tin liên lạc: bố của nhật linh ( địa chỉ 〒270ー2204 CHIBA-KEN MATSUDO-SHI MUTSUMI 5-15-6 )
● 問合せ先 (メール): lethinhatlinhjp@gmail.com ; HonePage: http://partime.biz ; facebook: https://www.facebook.com/leanhhaoj
thôn tin liên lạc khác: